Στο ιερό νησί των Κυκλάδων, την Τήνο, από 20 έως 23 Σεπτεμβρίου έγινε το 30ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (ΕΕΚΠΠΥ), στο υπέροχο Ίδρυμα Τηνιακού Ελληνισμού.

Στο υψηλού επιστημονικού επιπέδου και άριστης διοργάνωσης Συνέδριο ανακοινώθηκε η εισήγησή μου με τίτλο: « Η ζωγραφική ως μέσο έκφρασης παιδικών συναισθημάτων: η εμπειρία μιας ογκολόγου».